TIETOSUOJASELOSTE

Henkilötietolain (523/1999 10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste.
Päivitetty 29.5.2019

Keitä olemme

Verkkosivustomme osoite on: http://www.luviankukka.fi.
Luvian Kukka Anne Maijala
Kuivalahdentie 2, 29100 Luvia
y-tunnus: 1298629-2

Yhteyshenkilö

Anne Maijala
p. 0400 537 596
luvian.kukka(at)pp.inet.fi

Mitä henkilötietoa keräämme ja miksi

Yhteydenottolomakkeet

Yhteydenottolomake kerää nimi ja sähköpostitiedot. Tietoja säilytetään vain niin kauan kuin se on työn tekemisen kannalta tarpeen. Tietoja ei käytetä markkinointitarkoituksiin eikä myydä tai luovuteta kolmansille osapuolille.

Analytiikka

Sivuillamme ei käytetä mitään tietoja keräävää ohjelmaa. Tietoja ei käytetä tällä hetkellä markkinointiin, eikä niitä luovuteta kolmansille osapuolille.

Kenelle jaamme tietosi

Tietoja ei automaattisesti jaeta, jos se ei ole tarpeen jonkin syyn tähden. Varmistamme, että alihankintasopimukset ovat GDPR:n mukaiset. Me emme myy tai luovuta asiakkaidemme tietoja kolmansien osapuolten markkinointitarkoituksiin. Osa yrityksemme käyttämistä ulkopuolisista palvelun- tai ohjelmistontarjoajista saattavat säilyttää dataa EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolella. Edellytämme palveluntarjoajiltamme kuitenkin EU:n tietosuoja-asetuksen mukaisia suojauksia ja toimintoja.

Kuinka kauan säilytämme tietoa

Yhteydenottolomakkeissa olevia nimi ja sähköpostitietoja säilytetään n. 6 kk., jos se on tarpeen työn tekemisen kannalta.

Mitä oikeuksia sinulla on omaan tietoosi

Oikeus omien tietojen poistoon ei koske sellaista henkilötietoa, joka meidän on säilytettävä ylläpidollisista, juridisista tai tietoturvaan liittyvistä syistä.

Rekisterin suojaus

Sähköiset tiedot on suojattu palomuurilla, salasanoilla ja muilla yleisesti hyväksyttävillä teknisillä keinoilla. Rekisterin tietoja käsitellään luottamuksellisesti. 
Internetsivustolla käytetään SSL-suojausta ja asianmukaisia keinoja, kuten palomuuri, captcha, ajantasaiset tietoturvapäivitykset ja koodin jatkuva auditointi. Näistä seikoista pidämme yhteyttä lisäksi myös sivutilaa ylläpitävän tahon kanssa (Shellit.org / Multim) palvelimen ajantasaisuuden ja turvallisuuden ylläpitämiseksi.

Tietoturvaloukkaukset

Yritys raportoi kansalliselle tietosuojaviranomaiselle tietoturvaloukkauksista. Viranomaisten lisäksi myös käyttäjille, joiden tietoja tietoturvaloukkaus koskee, on ilmoitettava vakavista loukkauksista mahdollisimman pian, jotta nämä voivat ryhtyä tarvittaviin toimiin omien tietojensa suojaamiseksi ja vahinkojen minimoimiseksi.

Rekisteröidyn oikeudet

  • Oikeus tarkistaa mitä henkilötietoja rekisteröidystä on talletettu henkilörekisteriin.
  • Oikeus pyytää henkilötietojen päivittämistä, korjausta tai poistamista. Tietojen poistoa voi kuitenkin rajoittaa niiden välttämättömyys sopimuksen mukaisen palvelun tuottamiseksi tai lakisääteisten velvoitteiden hoitamiseksi.
  • Kaikki tätä selostetta koskevat yhteydenotot ja pyynnöt tulee toimittaa annettuihin yhteystietoihin. Pidämme huolen, että henkilötietojasi käsitellään täydellä ammattitaidolla ja salassapitovelvollisuutta noudattaen.

Muutokset tietosuojaselosteeseen

Pidämme oikeuden tämän selosteen päivittämiseen ja mahdollisiin muutoksiin. Ajantasaisen tietosuojaselosteen löydät aina täältä.